Disclaimer Designhoff

Disclaimer voor https://designhoff.nl

Designhoff (Kamer van Koophandel: 75219522) verleent u hierbij toegang tot https://designhoff.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Designhoff behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op https://designhoff.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.
Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Designhoff.

————

Beperkte aansprakelijkheid

Designhoff spant zich in om de inhoud van https://designhoff.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op https://designhoff.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.
Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Designhoff.
In het bijzonder zijn alle prijzen op https://designhoff.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op https://designhoff.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Designhoff nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

————

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Designhoff.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Designhoff, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij
specifieke materialen anders aangegeven is.

————

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

————

Gebruikte beeldmateriaal

Niet al het beeldmateriaal die je op de website ziet is van mij.
Hieronder een overzicht van het beeldmateriaal en de makers.

  • Foto in de banner op de portfolio pagina heb ik van de website Unsplash gebruikt en is gemaakt door Joshua Aragon.
  • De foto in de banner op de home pagina is van Domenico Loia gevonden op de website Unsplash. Waar je afbeeldingen vandaan kunt halen die vrij zijn van rechten.